پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم

این پایان نامه (پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم) دارای ساختار و مطالب مناسب در ۱۰۳ صفحه تهیه و تنطیم شده است. این پایان نامه برای رشته های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر در تمامی مقاطع مناسب است. همراه این پروژه فایل ارائه (پاورپوینت) نیز آورده شده است.

قیمت این پروژه فقط ۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

در ادامه چکیده این پایان نامه به همراه فهرست مطالب آن آورده شده است.

چکیده

امروزه، در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم، پروتكل‌هاي مسيريابي مبتني بر خوشه‌بندي از طريق تقسيم گره‌هاي همسايه به خوشه‌هاي مجزا و انتخاب سرخوشه‌هاي محلي براي تركيب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ايستگاه مبنا و سعي در مصرف متوازن انرژي توسط گره‌هاي شبكه، بهترين كارايي را از لحاظ افزايش طول عمر و حفظ پوشش شبكه‌اي در مقايسه با ساير روش‌هاي مسيريابي به‌ دست مي‌آورند. با اين وجود، همه پروتكل‌هاي خوشه‌بندي ارايه شده تاكنون، تنها نزديكي جغرافيايي(همسايگي) را به عنوان پارامتر تشكيل خوشه‌ها در نظر گرفته‌اند. در اين تحقيق، يك پروتكل جديد خوشه‌بندي متمركز مبتني بر انرژي با استفاده از شبكة عصبي نقشة خودسازماندهي براي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم ارايه مي‌شود كه قادر به خوشه‌بندي گره‌هاي شبكه بر اساس سطح انرژي و مختصات گره‌ها مي‌باشد. اين پروتكل با استفاده از تعداد مشخصي از گره‌هاي پرانرژي در شبكه و اعمال آن‌ها به عنوان وزن نورون‌هاي نقشة خودسازماندهي، نزديك‌ترين گره‌هاي كم‌انرژي را جذب گره‌هاي پرانرژي مي‌كند؛ به طوري كه خوشه‌ها لزوماً از گره‌هاي مجاور تشكيل نشده و در واقع براساس دو پارامتر سطح انرژي و همسايگي، خوشه‌هايي با انرژي متوازن تشكيل خواهند شد. به علاوه يك تابع هزينه جديد به منظور تصميم‌گيري در انتخاب گره‌هاي سرخوشه، پيشنهاد شده است كه سعي در تركيب معيارهاي مختلف موثر در انتخاب بر اساس ميزان اهميت آن‌ها دارد. كارايي برتر اين پروتكل از لحاظ افزايش طول عمر مفيد شبكه و حفظ بهتر پوشش شبكه‌اي در مقايسه با پروتكل‌هاي پيشين نظير LEACH و LEA2C و نيز تاثير تابع هزينه پيشنهادي بر كارايي آن (با شبيه‌سازي) به اثبات رسيده است.
واژه‌هاي كليدي: شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم، شبكه عصبي، نقشه خودسازماندهي، كاهش مصرف انرژي، خوشه‌بندي.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ تعريف مساله و سئوالات اصلي تحقيق ۳
۱-۳٫ فرضيه‌ها ۳
۱-۴٫ اهداف تحقيق ۴
۱-۵٫ روش تحقيق ۴
۱-۶٫ مراحل انجام تحقيق ۴
۲-۱٫ مقدمه ۷
۲-۲٫کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم ۷
۲-۳٫ ساختار گره حسگر بی‌سیم ۸
۲-۴٫ ساختار شبکه‌های حسگر بی‌سیم ۱۰
۲-۵٫ چالش‌های پیش رو در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ۱۲
۲-۶٫ روشها و عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی ۱۴
۲-۷٫ انواع روشهای کاهش مصرف انرژی ۱۴
۲-۷٫موضوعات موثر در عملکرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم ۱۵
۲-۷-۱٫ پویایی شبکه ۱۵
۲-۷-۲٫ توسعه گره ۱۶
۲-۷-۳٫ ملاحظات انرژی ۱۶
۲-۷-۴٫مدلهای تحویل داده ۱۶
۲-۷-۵٫ توانمندیهای گره ۱۷
۲-۷-۶٫ تجمیع / ترکیب داده ۱۷
۲-۷-۷٫ ناهمگن بودن گره / لینک ۱۷
۲-۷-۸٫ تحمل پذیری خطا ۱۸
۲-۷-۹٫ درجه اتصال ۱۸
۲-۷-۱۰٫ پوشش ۱۹
۲-۷-۱۰-۱٫ تقسیم بندی اول ۱۹
۲-۷-۱۰-۲٫ تقسیم بندی دوم ۲۰
۲-۷-۱۱٫ کیفیت سرویس ۲۴
۲-۷-۱۲٫ هزینه تولید ۲۴
۲-۷-۱۳٫ محدودیتهای سخت افزاری ۲۴
۲-۸٫ پروتکل های ارتباطی در شبکه‌های حسگر بی سیم ۲۴
۳-۱٫مقدمه ۲۹
۳-۲٫ شبکه‌های مسطح ۳۰
۳-۲-۱٫ کنترل برد فرستنده ۳۱
۳-۲-۲٫ کنترل تعداد همسایگان ۳۱
۳-۲-۳٫ چند پروتکل معروف در شبکه‌های مسطح ۳۲
۳-۲-۳-۱٫ گراف همسایگی نسبی ۳۳
۳-۲-۳-۲٫ گراف گابریل ۳۳
۳-۲-۳-۳٫ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﻻﻧﯽ ۳۵
۳-۲-۳-۴٫ کوچکترین درخت فراگیر محلی (LMST) 35
۳-۲-۳-۵٫ الگوریتم ناحیه رله و دربرگیری ۳۷
۳-۲-۴٫ الگوریتم کنترل توپولوژی مبتنی بر مخروط (CBTC) 38
۳-۲-۴-۱٫ پروتکل KNEIGH 39
۳-۳٫ شبکه‌های سلسله مراتبی با مجموعه‌های غالب ۴۰
۳-۳-۱٫ چند الگوریتم از مدلهای ارائه شده در الگوریتم‌های متمرکز ۴۱
۳-۳-۱-۱٫ ساخت مجموعه غالب با استفاده از درخت پوشا ۴۲
۳-۳-۱-۲٫ متصل کردن مولفه‌های جدا – یافتن مجموعه غالب غیر متصل ۴۴
۳-۱-۳-۳٫ اطمینان از متصل شدن با استفاده از درخت اشتاینر ۴۵
۳-۳-۱-۴٫ متصل کردن یک مجموعه غالب ۴۶
۳-۳-۱-۵٫ دو ابتکار کوچک سازی مجموعه‌های غالب ۴۸
۳-۳-۱-۶٫ ابتکار حذف شاخ وبرگ اضافی مبتنی بر موقعیت و درجه ۴۹
۳-۳-۱-۷٫ Span 49
۳-۳-۱-۸٫ خود سازماندهی سلسله مراتبی مبتنی بر نقش ۵۰
۳-۴٫ شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ای ۵۱
۳-۴-۱٫ قانون کلی در ایجاد خوشه‌های مستقل ۵۷
۳-۴-۲٫ ملاحظات عملکردی در مورد خوشه‌بندی ۵۹
۳-۴-۳٫ وصل کردن خوشه‌ها به یکدیگر ۶۰
۳-۴-۴٫ پروتکل LEACH 61
۳-۴-۵٫ الگوریتم پدیدار شونده در تشکیل خوشه ۶۵
۳-۴-۶٫ خوشه‌های چند گامی ۶۷
۳-۴-۷٫ تثبیت اندازه خوشه‌ها با بودجه رشد ۶۷
۳-۴-۸٫ لایه‌های مختلف خوشه‌بندی ۶۹
۳-۴-۹٫ خوشه‌بندی غیر فعال ۷۱
۳-۴-۱۰٫ سایر موارد مربوط به خوشه‌بندی ۷۲
۳-۵٫ روشهای هایبرید(ترکیب توپولوژی سلسله مراتبی و کنترل توان) ۷۳
۳-۵-۱٫ کنترل توان مبتنی بر Pilot 73
۳-۵-۲٫ پروتکل کلاسترپا ۷۳
۳-۵-۳٫ روشهای دیگر صرفه جویی مصرف انرژی ۷۴
۳-۵-۳-۱٫ GAF 74
۳-۵-۳-۲٫ ASCENT 76
۵-۱٫ مقدمه ۸۱
۵-۲٫ نتیجه گیری ۸۲
منابع ۸۶

 

15000 تومان – خرید

 

برچسب ها: , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>